Skip to Content

Filosofi

Vi vill vara ledande inom tandvården i Huskvarna. Detta medför att vi ständigt håller oss ajour med den senaste utvecklingen inom tandvården.

Tandvård är ett område som hela tiden utvecklas och det är viktigt att vi och vår personal hela tiden tar del av denna förändring. Detta för att vi skall kunna erbjuda tandvård av högsta kvalitet.

Eftersom vi värdesätter kunskap och utveckling avsätter vi därför mycket tid för vidareutbildning. Tandläkarförbundet har en vision om att all tandvårdspersonal skall erbjudas minst 40 timmars fortbildning/utbildning varje år. Detta uppfyller vi redan idag med råge.

Du som patient får varje sommar information om vad som har hänt på praktiken under det gångna året. T.ex. utbildningar vi gått och förändringar som skett både hos oss och i omvärlden och som kan påverka dig som patient, mm.

Varje år går vi igenom Praktikertjänsts kvalitetsäkringssystem. Detta är ett sätt att granska och utvärdera vår verksamhet och ger oss möjlighet att utvecklas inom yrket och utveckla vår praktik.

Tandläkarna Ehrlington – vi har tid för dig!