Skip to Content

Kariesbehandling

Karies är även det en bakteriesjukdom men orsakas av andra bakterier.

Vi har alla bakterierna men även här drabbas vi olika hårt. Det finns flera faktorer som påverkar sjukdomen, bl.a. kostvanor, olika syror i livsmedel och Din saliv. Alla vet att socker ger hål i tänderna men att det finns socker i många vanliga matvaror är det inte många av oss som tänker på. Att det t.ex. finns socker i de flesta frukter och att många av dem även innehåller syror som fräter på tänderna.

Det Du kan göra för att hålla Dina tänder hela och friska är att undvika småätande, skölja med fluor (gärna med 0,2-% lösning) och att hålla rent i munnen. Har Du lätt för att få nya hål i tänderna är det också viktigt att man ser till att dina lagningar är hela och inte har en massa sprickor där bakterierna kan gömma sig. Är Du muntorr är det av största vikt att du följer dessa råd eftersom saliven är tändernas främsta försvar. Utan den kan tänderna förstöras på kort tid och ge Dig stora och dyra tandbehandlingar.