Skip to Content

Implantat

Implantat använder man sig av då man vill ersätta saknade tänder där man av olika skäl inte kan eller vill använda sig av de eventuella tänder som finns kvar.

Vi arbetar med fyra implantatsystem för att kunna erbjuda Dig som patient optimal behandling. De system vi arbetar med är Strauman, Nobel, Nobel Replace samt Astra. Varje system har både för- och nackdelar. Genom att arbeta med dessa system kan vi lösa de flesta problem som vi stöter på.